Vi bidrager med professionel personaleudvælgelse og pålidelig vikarassistance – og vi gør det med et stort personligt engagement.

De menneskelige kvaliteter er i fokus

De faglige kvalitetskrav er naturligvis opfyldt, når vi anviser en ny medarbejder. Men vores mangeårige succes er et direkte resultat af vores grundlæggende virksomhedsfilosofi: at uanset om der er tale om vikarassistance eller udvælgelse af personale til faste stillinger, tager vi altid de menneskelige kvaliteter med i udvælgelsen.

På de følgende sider får du et indtryk af, hvem vi er, hvordan vi arbejder og hvordan vi bedst kan være til hjælp for dig – god fornøjelse!